LEVER INŽENJERING DOO BEOGRAD

Beograd, Ustanička 64/XVII tel: 011/3089-354, 3089-374, 3089-460, 3089-478 fax: 3089-779 e-mail: office@lever.rs

Ljubiša Popović, Savetnik za tehnička pitanja

Krsto Medigović, Direktor

Josip Usanović, Zamenik direktora

Nataša Stepanović, Rukovodilac za tehnička pitanja

Dijana Mičev, Rukovodilac projektovanja i razvoja

Slađana Tolj, Rukovodilac pripreme i prodaje

Dušan Popović, Rukovodilac građevinske operative

Nada Vukić, Rukovodilac nabavke

Darko Georgievski, Saradnik za opšte i finansijske poslove

LEVER INŽENJERING DOO BUDVA

Budva, Perazića do 28 tel: +381 11/3089-354, 3089-374, 3089-460, 3089-478 fax: +381 11 3089-779 e-mail: office.budva@lever.rs

Branko Nikolić, Izvršni direktor

Ljubiša Popović, Zamenik direktora

MAPA LOKACIJE